(Ὁμιλίες εἰς τό βιβλίο τῶν Ψαλμῶν)

 

pdf

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΨΑΛΜΟΣ

ΛΗΨΗ

1

17-10-77

Εἰσαγωγή – Ψαλμός 1ος (δ. 80')

Λήψη

2

24-10-77

Ψαλμός 2ος (δ. 96')

Λήψη

3

31-10-77

Ψαλμός 22ος (δ. 76')

Λήψη

4

07-11-77

Ψαλμός 31ος (δ. 89')

Λήψη

5

14-11-77

Ψαλμός 32ος (δ. 87')

Λήψη

6

28-11-77

Ψαλμός 83ος (δ. 91')

Λήψη

7

05-12-77

Ψαλμός 10ος (δ. 80')

Λήψη

8

12-12-77

Ψαλμός 8ος (δ. 84')

Λήψη

9

16-01-78

Ψαλμός 89ος (δ. 81')

Λήψη

10

23-01-78

Ψαλμός 18ος Α΄ (δ. 85')

Λήψη

11

30-01-78

Ψαλμός 18ος Β΄ (δ. 88')

Λήψη

12

06-02-78

Ψαλμός 138ος (δ. 80')

Λήψη

13

13-02-78

Ψαλμός 103ος (δ. 92')

Λήψη

14

20-02-78

Ψαλμός 142ος (δ. 70')

Λήψη

15

27-02-78

Ψαλμός 127ος (δ. 69')

Λήψη

16

06-03-78

Ψαλμός 118ος (δ. 91')

Λήψη

17

20-03-78

Ψαλμός 71ος (δ. 84')

Λήψη

18

27-03-78

Ψαλμός 44ος (δ. 88')

Λήψη

19

03-04-78

Ψαλμός 21ος Α΄ (δ. 92')

Λήψη

20

10-04-78

Ψαλμός 21ος Β΄ (δ. 73')

Λήψη

21

18-09-79

Ψαλμός 4ος (δ. 56')

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ