(Ὁμιλίες βασισμένες στό βιβλίο τῆς Π. Διαθήκης Τωβίτ, σέ ἀνώτερο Κατηχητικό Θηλέων)

pdf

 

A/A ΗΜ/ΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ

1 30-10-77

Πρόλογος. Μέγα κεφάλαιο ἡ καλή Γιαγιά – φοβερό κακό ἡ κακή Γιαγιά. (δ. 59')

2 13-11-77

Ἡ συζυγία καί ἡ μητρότης κάνουν τή γυναῖκα σωστή προσωπικότητα... Περί κηδείας καί ἀκηδείας... Εὐλάβεια στούς Νεκρούς. (δ. 56')

3 20-11-77

Ἡ ἐργασία τῆς γυναίκας ἔξω ἀπό τό σπίτι, δημιουργεῖ μεγάλα προβλήματα. Περί φεμινισμοῦ κ.λ.π. (δ. 54')

4 27-11-77

Οἱ δύο προσευχές τῆς Σάρρας. Περί αὐτοκτονίας κ.λ.π. (δ. 57')

5 04-12-77

Ἡ Πνευματική Διαθήκη τοῦ Τωβίτ. (δ. 55')

6 11-12-77

Ἡ ἐκλογή τοῦ δρόμου τῆς Ζωῆς καί τοῦ Θανάτου κ.λ.π. (δ. 56')

7 18-12-77

Ἡ Πνευματική Διαθήκη τοῦ Τωβίτ, συνέχεια. (δ. 61')

8 15-01-78

Εὕρεσις συνοδοῦ τοῦ Τωβία. Περί Δανεισμοῦ, περιουσίας, κ.λ.π.

9 22-01-78

Τό ταξίδι τοῦ Τωβία. Συνοδός του ὁ Ἄγγελος Ραφαήλ. (δ. 61')

10 29-01-78

Τρεῖς τρόποι συνοικεσίων. (δ. 57')

11 05-02-78

Ὁ Τωβίας στά Ἐκβάτανα.Ὁ Τωβίας ζητάει πληροφορίες γιά τή νύφη. (δ. 47')

12 12-02-78

Γενικά περί Γάμου. (δ. 60')

13 19-02-78

Ὁ Γάμος Τωβία – Σάρρας καί ἡ προσευχή των. (δ. 89')

14 26-02-78

Ὁ χιαστί τρόπος τῶν συζύγων. Ἡ ἐπέμβασις τῶν γονέων στά νέα ζεύγη. (δ. 55')

15 05-03-78

Ἡ ἐκτίμησις τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἄλλου. Σπουδαῖο φέρσιμο τοῦ πεθεροῦ Ραγουήλ πρός τόν Τωβία, τόν γαμβρό του. (δ. 53')

16 19-03-78

Ἐπιστροφή τοῦ Τωβία καί Σάρρας. Θεραπεία τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ Τωβίτ. Ὑποδοχή τῶν νεονύμφων, ἀπό τούς γονεῖς Τωβίτ καί Ἄνναν. Ἐγκώμιον καλῆς Νοικοκυρᾶς. Ἀποκάλυψις τοῦ Ἀγγέλου Ραφαήλ κ.λ.π. (δ. 62')

17 26-03-78

Ὁ Θεός μαστιγεῖ καί ἐλεεῖ. Ὁ Τωβίτ προφητεύει τήν καταστροφή τῆς πόλεως Νινευῆ καί τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος, κ.λ.π. (δ. 60')

18 02-04-78

Ἡ καταστροφή τῆς Νινευῆ. Σαρδανάπαλος, ὁ τελευταῖος αὐτοκράτωρ τῆς Νινευῆ. (δ. 65')

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ