Ἀρνίον Ἑστηκὸς ὡς Ἐσφαγμένον

arnion.gr

Ἀρνίον Ἑστηκὸς...

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

π. Φιλόθεος Ζερβάκος

π. Σεραφεὶμ Δημόπουλος