pdf

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

20-06-83

Ὁ Ἀντίχριστος διά μέσου τῶν αἰώνων καί ὁ συνοδός τοῦ Ἀντιχρίστου (δ. 29')

Λήψη

2

14-09-83

Τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ καί τό σημεῖον τοῦ Ἀντιχρίστου (δ. 28')

Λήψη

3

05-11-83

Εὐαγγελιζόμενοι καί θεράποντες καί ἡ σχέση τῶν δύο αὐτῶν θέσεων (δ. 27')

Λήψη

4

05-11-84

Σέ ἀπορία: «Ποιό τό νέο Ὀρθόδοξο ρεῦμα;» (Προσφώνηση σέ φοιτητές ἀπό Θεσ/νίκη) (δ. 29')

Λήψη

5

08-04-84

Πῶς πρέπει νά ἐξομολογούμαστε; (δ. 52')

Λήψη

6

30-07-84

Τό γενετήσιο πρόβλημα (δ. 61')

Λήψη

7

30-08-84

Χρήσιμες προτροπές τοῦ Ἀπ. Παύλου (Α΄ Θεσ/κεῖς, 5,13-22) (σέ ἐκδρομεῖς ἀπό Βόλο) (δ. 58')

Λήψη

8

17-11-84

Ἡ δαιμονική μέθοδος τῆς συνυπάρξεως τοῦ διαλόγου, τῆς διεισδύσεως καί τῆς ἀνατροπῆς (δ. 52')

Λήψη

9

01-12-84

Ἡ ἐκκλησιαστική κατάσταση κατά τόν ἅγιο Κλήμεντα Ρώμης (δ. 58')

Λήψη

10

19-04-85

Ἁγιογραφικά στοιχεῖα-Λύσεις ἀποριῶν (δ. 57')

Λήψη

11

21-04-85

Ἡ ἰατρική καί ὁ ἰατρός κατά τήν Ἁγία Γραφή καί τό Μ. Βασίλειο (δ. 46')

Λήψη

12

15-06-85

Ἐμεῖς καί τά παιδιά μας (δ. 58')

Λήψη

13

11-11-85

Ἡ ὑπερηφάνεια καί ἡ ταπείνωση (δ. 29')

Λήψη

14

28-09-85

Ἡ πολυλογία καί ἡ σιωπή (δ. 29')

Λήψη

15

29-04-85

Ὀρθές καί μή ὀρθές θέσεις τῆς Χριστιανικῆς Ὀρθοδ. Πνευματικότητας (δ. 59')

Λήψη

16

01-05-85

Περί Ἐκκλησίας (τινά μέ λέγουσι οἱ ἄνθρωποι εἶναι;) (δ. 48')

Λήψη

17

01-05-85

Ὁ Πνευματικός κόσμος (δ. 13')

Λήψη

18

03-06-86

Ὀρθές καί μή ὀρθές θέσεις τῆς Χριστιανικῆς Ὀρθοδ. Πνευματικότητας (δ. 61')

Λήψη

19

17-10-85

Ὁ κόσμος ἐν ἐννοίᾳ ἠθικῇ (σέ προσκυνητές ἀπό Θεσ/νίκη) (δ. 27')

Λήψη

20

11-07-86

Εὐημερία καί ἀμφισβήτηση (σέ στελέχη Χριστιανικῆς κινήσεως) (δ. 29')

Λήψη

21

13-08-86

Ἐσχατολογικά μηνύματα ἀπό τό βιβλίο τῆς διδαχῆς τῶν δώδεκα Ἀποστόλων (σέ προσκυνητές ἀπό Βόλο) (δ. 60')

Λήψη

22

25-08-86

Πνευματικές διαστάσεις τοῦ χρόνου (Α΄ Θεσ/κεῖς 5,17) (Α΄ἔκδοση) (δ. 58')

Λήψη

23

01-08-96

Ἡ Ὑπακοή (σέ νέους κατασκήνωσης «Ζωῆς» Λαρίσης) (δ. 31')

Λήψη

24

21-09-86

Ἡ θέση τῶν πτυχίων στή ζωή μας (σέ ὑποψήφιες φοιτήτριες) (δ. 30')

Λήψη

25

21-09-86

Πνευματικές διαστάσεις τοῦ χρόνου (σέ προσκυνητές ἀπό Θεσ/νίκη) (Β΄ἔκδοση) (δ. 61')

Λήψη

26

20-12-86

Πορεία πνευματικοῦ ἀγῶνα (δ. 58')

Λήψη

27

24-05-87

Οἱ Χριστιανοί μέσα στόν κόσμο (δ. 61')

Λήψη

28

02-06-87

Τό τρίπτυχο τῆς πνευματικῆς ζωῆς (Τίτ. 2,12). (σέ σύναξη Θεολόγων) (δ. 60')

Λήψη

29

13-06-87

Ἡ εὐπρόσδεκτη προσευχή (δ. 57')

Λήψη

30

22-06-87

Ἡ Θεία εὐλογία (δ. 60')

Λήψη

31

03-08-87

Ἡ ἁγνότης (σέ κατασκήνωση θηλέων) (δ. 55')

Λήψη

32

20-09-87

Ἡ Χριστιανική Οἰκογένεια (δ. 58')

Λήψη

33

27-09-86

Ἡ σφραγῖδα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή ζωή μας (σέ προσκυνητές ἀπό Νιγρίτα & Βελεστίνο) (δ. 51')

Λήψη

34

14-05-88

Ὁ Μοναχισμός χθές, σήμερα, αὔριο (σέ ὁμάδα Θεολόγων ΣΕΛΜΕ) (δ. 60')

Λήψη

35

28-02-88

Ἅγιον Ποτήριον καί μολυσματικότης (Μέρος 1ον) (δ. 58')

Λήψη

36

06-03-88

Ἅγιον Ποτήριον καί μολυσματικότης (Μέρος 2ον) (δ. 58')

Λήψη

37

10-05-88

Ὀριοθετικά στοιχεῖα γιά τούς διακόνους τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ (σέ Λαϊκούς συνεργάτες Μακεδονική) (δ. 58')

Λήψη

38

14-05-88

Ἡ ἀντίσταση τῶν Χριστιανῶν (σέ μαθητές Γυμνασίου) (δ. 58')

Λήψη

39

15-05-88

Τό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας (δ. 57')

Λήψη

40

27-05-88

Ἡ τηλεόραση στήν πνευματική διακονία τῆς Ἐκκλησίας (δ. 56')

Λήψη

41

29-05-89

Ἡ μετάνοια ὡς ἀνανέωση κατά τόν ἅγ. Ἰωάννη τῆς Κλίμακος (σέ Θεολόγους ἐκπαιδευτικούς) (δ. 60')

Λήψη

42

18-03-89

Τιμόθεος ὁ Ἀπόστολος, πρότυπος καρπός ἐνθέου παιδαγωγικῆς (δ. 53')

Λήψη

43

08-06-89

Τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας - Οὐσία, Σκοπός, Συχνότητα, Προετοιμασία (δ. 58')

Λήψη

44

01-12-89

Ἡ Θεία εὐλογία (δ. 28')

Λήψη

45

01-12-89

Τό Μυστήριον τοῦ Θηρίου (Ἀποκ. 17,7) καί ἡ στάση τῶν Χριστιανῶν (Ἀποκ. 22,11) (δ. 28')

Λήψη

46

12-05-90

Πῶς ὁ Θεός ξεχωρίζει τό λαό Του ἀπό τόν κόσμο (σέ κατηχ/κό σχολεῖο) (δ. 57')

Λήψη

47

19-05-90

Πῶς ὁ Θεός ξεχωρίζει τό λαό Του ἀπό τόν κόσμο (πρός Διόγνητον ἐπιστολή) (δ. 57')

Λήψη

48

24-05-90

Τεχνικά στοιχεῖα προσέγγισης στό Μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας (δ. 60')

Λήψη

49

26-05-90

Πέστε κάτι γιά τά παιδιά μας (δ. 59')

Λήψη

50

10-07-90

Ἡ Θεία παρεμβολή (σέ Χριστιανική κατασκήνωση ἀρρένων) (δ. 29')

Λήψη

51

30-07-90

Σύντομη ἀναφορά στήν προσευχή (σέ Χριστιανική κατασκήνωση ἀρρένων) (δ. 29')

Λήψη

52

07-11-90

Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ (σέ ὁμάδα Θεολόγων) (δ. 49')

Λήψη

53

08-12-90

Ἡ ἐλεημοσύνη (δ. 60')

Λήψη

54

20-04-91

«Πρόσεχε σεαυτῷ παιδίον» (δ. 59')

Λήψη

55

07-07-90

Μετάνοια, ἡ ἀπόλυτος ἀνάγκη τῶν ἐσχάτων καιρῶν (δ. 31')

Λήψη

56

04-05-91

«Μνημονεύετε τῆς γυναικός Λώτ» (Λουκ. 17,32) (δ. 29')

Λήψη

57

14-05-91

«Πρόσεχε σεαυτῷ» (σέ σπουδαστές Ἐκκλησ. σχολῆς Φλώρινας) (δ. 56')

Λήψη

58

/ /1991

Μιά ὑπόμνηση στούς ὁμιλοῦντας τόν Λόγον τοῦ Θεοῦ (σέ ὁμάδα ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου) (δ. 59')

Λήψη

59

07-05-88

Πῶς δέν πρέπει νά ἐξομολογούμαστε (δ. 29')

Λήψη

60

/ /1991

Μάθε νά περιμένεις (δ. 30')

Λήψη

61

09-08-91

Εὐλογημένη & ἀνευλόγητη φύση - Ἀναφορά στό γενετήσιο ἔνστικτο (δ. 60')

Λήψη

62

08-09-91

Μία δέσμη Ἀποστολικῶν προτροπῶν (δ. 58')

Λήψη

63

28-09-91

Ἐκκλησία καί ἐκκλησιασμός (δ. 58')

Λήψη

64

03-10-91

Ἐκκλησία καί ἐκκλησιασμός (Β΄ἔκδοση) (δ. 55')

Λήψη

65

19-10-91

Μιά δέσμη Ἀποστολικῶν ὑπενθυμίσεων (Τιτ. 3, 1-8) (δ. 61')

Λήψη

66

16-11-91

Παρεκτροπές τῆς γλώσσης (Ἰακ. 3, 2-10) (δ. 59')

Λήψη

67

10-05-92

Ἡ γυναῖκα στό χῶρο τῆς Ἁγίας Γραφῆς (Διάλεξη στή Λάρισα) (δ. 59')

Λήψη

68

05-07-92

Οἱ αἱρέσεις καί ἡ ἐκκοσμίκευση τοῦ Χριστιανισμοῦ (δ. 58')

Λήψη

69

13-06-92

Ἡ ἀνάσταση τῶν γονέων- Ψυχοσάββατο πρό Πεντηκοστῆς- (δ. 29')

Λήψη

70

07-11-92

Ἡ ἀμοιβαία προσέγγιση (Ἰακ. 4,8) (δ. 27')

Λήψη

71

10-05-93

«Περιπατῆσαι ὑμᾶς ἀξίως τοῦ Κύριου...καρποφοροῦντες καί αὐξανόμενοι εἰς τήν ἐπίγνωσιν ...» (δ. 28')

Λήψη

72

12-06-93

Ὁ Κύριος προσφέρει τό ἔλεός Του ἐλέγχων, παιδεύων, διδάσκων καί ἐπιστρέφων (Σ.Σειράχ 18) (δ. 28')

Λήψη

73

31-07-92

Ἡ μέθοδος Βαλαάμ (σέ κατασκήνωση ἀρρένων) (δ. 30')

Λήψη

74

19-07-93

«Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει» (Α΄ Κορ.16,13) (σέ κατασκήνωση ἀρρένων) (δ. 29')

Λήψη

75

15-07-93

Ἡ εὐγένεια κατά τόν ἅγ. Ἰσαάκ τόν Σύρον (σέ κατασκήνωση ἀρρένων) (δ. 29')

Λήψη

76

28-07-93

Ἡ κατασκήνωση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ (σέ Χριστ. κατασκήνωση θηλέων) (δ. 29')

Λήψη

77

23-10-93

Ἡ Ὀρθοδοξία μας (δ. 54')

Λήψη

78

17-05-93

Ἡ σημασία τοῦ μοναχισμοῦ στήν ἐποχή μας (δ. 28')

Λήψη

79

06-11-93

Ἡ κενοδοξία (δ. 27')

Λήψη

80

16-03-94

Τό τρίπτυχον τοῦ μοναστικοῦ βίου: ὑπακοή, ἀκτημοσύνη, παρθενία (δ. 54')

Λήψη

81

12-02-94

Ἡ ὑπομονή τῶν Ἁγίων (Ἀποκ. 14,12) (δ. 30')

Λήψη

82

28-05-94

Ἀπαίτηση τῶν καιρῶν ἡ μετάνοια (δ. 29')

Λήψη

83

22-07-94

Ἄμπελος Κυρίου (σέ χριστιανική κατασκήνωση) (δ. 29')

Λήψη

84

03-08-94

Εὐχαριστία (σέ χριστιανική κατασκήνωση ἀρρένων) (δ. 26')

Λήψη

85

01-07-95

Μία προσευχή τοῦ σοφοῦ Σειράχ (δ. 59')

Λήψη

86

24-07-95

Ἡ διάκριση (σέ κατασκήνωση φοιτητριῶν Ἱ. Μητρ. Λαρίσης) (δ. 30')

Λήψη

87

31-07-95

«Γίνεσθε ἕτοιμοι» (σέ κατασκ.φοιτητριῶν Ἱ. Μητρ. Λαρίσης) (δ. 30')

Λήψη

88

03-08-96

Ἐπικήδιος λόγος εἰς Θεολόγον (δ. 8')

Λήψη

89

08-08-96

Ἐπιμνημόσυνος λόγος εἰς Θεολόγον (δ. 15')

Λήψη

90

08-09-96

Τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον Μητροπολίτου Λαρίσης κυροῦ Θεολόγου (δ. 30')

Λήψη

91

26-09-96

Ὁ μαρτυρικός Ἰωάννης ὁ Θεολόγος (Ἀποκ. 1,9) (δ. 30')

Λήψη

92

19-10-96

Μηνύματα ἀπό τήν πρός Ἐφεσίους Ἐπιστολή (Ἀποκ.2, 1-7) (δ. 55')

Λήψη

93

06-09-94

Θεμελειώδεις θέσεις τῆς στοιχειώδους παιδείας (σέ ἐκπαιδευτικούς) (δ. 27')

Λήψη

94

11-10-97

Τό θεολογικό θεμέλιό τῆς οἰκολογίας (σέ σεμινάριο ἀγροτῶν) (δ. 28')

Λήψη

95

20-02-99

Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ (σέ ὅμιλο κοριτσιῶν Λαρίσης) (δ. 55')

Λήψη

96

13-03-99

Ἡ ψυχαγωγία μας (σέ ἐκδρομεῖς κατηχητικῶν σχολείων μαζί μέ τούς γονείς τους) (δ. 58')

Λήψη

97

 

Προσφώνη σέ γεῦμα στό τριετές μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης κυροῦ Θεολόγου (δ. 27')

Λήψη

98

03-06-00

Προτεινόμενες θέσεις βελτίωσης τῶν ἁγιογραφικῶν κύκλων (σέ στελέχη κύκλων Ἁγ. Γραφῆς) (δ. 57')

Λήψη

99

28-06-97

Ἡ φανέρωση τῆς Ἐκκλησίας μέσα στήν Ἱστορία (δ. 20')

Λήψη

100

02-12-00

Ἡ ἀξία τῆς θεολογίας ὡς χάρισμα πρῶτον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (δ. 24')

Λήψη

101

15-04-99

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ Ἀνάσταση τῶν Νεκρῶν (δ. 29')

Λήψη

102

17-10-01

Ἡ εὐλογία (δ. 28')

Λήψη

103

12-04-00

«Πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει» (σέ σύναξη παγκυκλική Λαρίσης καί περιχώρων) (δ. 27')

Λήψη

104

24-11-01

Ὅλοι μᾶς βλέπουν (σέ σύναξη παγκυκλική Λαρίσης καί περιχώρων) (δ. 30')

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ