Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

 

Γενικά περί αἱρέσεων.

Λήψη

 

Ὁ Προτεσταντισμός.

Λήψη

 

Ὁ Πεντηκοστιανισμός.

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ