(4 ὁμιλίες εἰς τό βιβλίο Ἰωνᾶς)

 

pdf

A/A

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΡΚ.

ΛΗΨΗ

1

Εἰσαγωγή στό βιβλίο τοῦ προφήτη Ἰωνᾶ.

59'

Λήψη

2

Ἡ ρίψη τοῦ προφήτη στή θάλασσα ἀπό τούς ναῦτες. Τό μεγάλο κῆτος κατάπιε τόν προφήτη. Ἡ πίστη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

74'

Λήψη

3

Ἑρμηνεία τῆς ἕκτης ὠδῆς (πού ἔγραψε ὁ προφήτης). Εἶναι προφητική καί ἀφορᾶ τόν Κύριο ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστό.

73'

Λήψη

4

Τό κήρυγμα τοῦ προφήτη στή μεγάλη πόλη Νινευή. Περί μετανοίας. Ἡ ἀπαράδεκτη προσευχή τοῦ προφήτου λόγῳ πληγωμένης ἀξιοπρέπειας. Ἡ περιπέτεια τοῦ προφήτου.

67'

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ