Ὁμιλίες ἑβδομάδος τῆς Διακαινησίμου

Ἡ Ἀνάστασις Τοῦ Χριστοῦ κατά τούς τέσσερεις Εὐαγγελιστᾶς καί τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων

pdf

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΟΡΤΗ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

01-05-81

Ε΄ Διακαινησίμου Ζωοδόχου Πηγῆς

Ἡ δύναμις τοῦ Ἁγίου ὀνόματος Τοῦ Χριστοῦ καί οἱ φορεῖς του (δ. 21')

Λήψη

2

//1990

Διακαινήσιμος Ἑβδομάς
(Ματθ. 28, 1-7)

Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Α΄) (δ. 29')

Λήψη

3

//1990

Διακαινήσιμος Ἑβδομάς
(Ματθ. 28, 8-9)

Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Β΄) (δ. 29')

Λήψη

4

//1990

Διακαινήσιμος Ἑβδομάς
(Ματθ. 28, 10-15)

Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Γ΄) (δ. 30')

Λήψη

5

//1990

Διακαινήσιμος Ἑβδομάς
(Ματθ. 28, 16-17)

Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Δ΄) (δ. 29')

Λήψη

6

//1990

Διακαινήσιμος Ἑβδομάς
(Ματθ. 28, 18-19)

Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Ε΄) (δ. 30')

Λήψη

7

//1990

Διακαινήσιμος Ἑβδομάς
(Ματθ. 28, 20)

Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (ΣΤ΄) (δ. 29')

Λήψη

8

07-04-91

Κυριακή του Πάσχα ἑσπέρας
(Μάρκ. 15, 45-47)

Ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Α΄) (δ. 28')

Λήψη

9

08-04-91

Δευτέρα Διακαινησίμου εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν
(Μάρκ. 16, 1-2)

Ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Β΄) (δ. 29')

Λήψη

10

08-04-91

Δευτέρα Διακαινησίμου ἑσπέρας
(Μάρκ. 16, 3-6)

Ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Γ΄) (δ. 29')

Λήψη

11

09-04-91

Τρίτη Διακαινησίμου εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν
(Μάρκ. 16, 6-8)

Ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Δ΄) (δ. 29')

Λήψη

12

12-04-91

Παρασκευή Διακαινησίμου εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν
(Μάρκ. 16, 9-14)

Ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Ε΄) (δ. 29')

Λήψη

13

14-04-91

Κυριακή τοῦ Θωμά εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν
(Μάρκ. 16, 15-20)

Ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (ΣΤ΄) (δ. 30')

Λήψη

14

26-04-92

Κυριακή τοῦ Πάσχα ἑσπέρας

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκάς διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Α΄) (δ. 28')

Λήψη

15

27-04-92

Δευτέρα Διακαινησίμου εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκάς διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Β΄) (δ. 29')

Λήψη

16

27-04-92

Δευτέρα Διακαινησίμου ἑσπέρας

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκάς διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Γ΄) (δ. 29')

Λήψη

17

28-04-92

Τρίτη Διακαινησίμου ἑσπέρας

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκάς διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Δ΄) (δ. 28')

Λήψη

18

01-05-92

Παρασκευή Διαικαινησίμου εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκάς διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Ε΄) (δ. 23')

Λήψη

19

02-05-92

Σάββατο Διακαινησίμου εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκάς διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (ΣΤ΄) (δ. 28')

Λήψη

20

03-05-92

Κυριακή τοῦ Θωμά ἑσπέρας

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκάς διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Ζ΄) (δ. 26')

Λήψη

21

10-05-92

Ὁμιλία εἰς προσκυνητᾶς

Ἡ Θεοτόκος αἰώνιον ὑπόδειγμα τῶν Γυναικῶν (δ. 29')

Λήψη

22

18-04-93

Κυριακή τοῦ Πάσχα ἑσπερᾶς
(Λουκ. 24, 33-36)

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκάς διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Η΄) (δ. 28')

Λήψη

23

23-04-93

Παρασκευή Διακαινησίμου
(Λουκ. 24, 36-40)

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκάς διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Θ΄) (δ. 30')

Λήψη

24

01-05-94

Κυριακή τοῦ Πάσχα Ἑσπέρας
(Λουκ. 24, 36-43)

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκάς διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Ι΄) (δ. 29')

Λήψη

25

02-05-94

Δευτέρα Διακαινησίμου
(Λουκ. 24, 44-46)

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκάς διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (ΙΑ΄) (δ. 30')

Λήψη

26

03-05-94

Τρίτη Διακαινησίμου
(Λουκ. 24, 47-49)

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκάς διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (ΙΒ΄) (δ. 30')

Λήψη

27

24-04-95

Δευτέρα Διακαινησίμου

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ – Μαρία Μαγδαλινή παρά τόν Τάφον (Β΄) (δ. 29')

Λήψη

28

28-04-95

Παρασκευή Διακαινησίμου

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ – Μαρία Μαγδαλινή παρά τόν Τάφον (Γ΄) (δ. 29')

Λήψη

29

14-04-96

Κυριακή τοῦ Πάσχα ἑσπέρας

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Δ΄) (δ. 28')

Λήψη

30

15-04-96

Δευτέρα Διακαινησίμου εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Ε΄) (δ. 29')

Λήψη

31

16-04-96

Τρίτη Διακαινησίμου εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (ΣΤ΄) (δ. 29')

Λήψη

32

19-04-96

Παρασκευή Διακαινησίμου εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Ζ΄) (δ. 28')

Λήψη

33

27-04-97

Κυριακή τοῦ Πάσχα ἑσπέρας
(Ιωάν. 20, 24-26)

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Η΄) (δ. 27')

Λήψη

34

28-04-97

Δευτέρα Διακαινησίμου – Ἁγίου Γεωργίου
(Ιωάν. 20, 27)

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Θ΄) (δ. 26')

Λήψη

35

29-04-97

Τρίτη Διακαινησίμου
(Ιωάν. 20, 28-31)

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (Ι΄) (δ. 25')

Λήψη

36

02-05-97

Παρασκευή Διακαινησίμου
(Ιωάν. 21, 1-3)

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (ΙΑ΄) (δ. 27')

Λήψη

37

04-05-97

Κυριακή τοῦ Θωμά

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (ΙΒ΄) (δ. 27')

Λήψη

38

08-05-97

Μνήμη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (ΙΓ΄) (δ. 27')

Λήψη

39

11-05-97

Κυριακή τῶν Μυροφόρων

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (ΙΔ΄) (δ. 27')

Λήψη

40

15-05-97

Μνήμη Ἁγίου Ἀχιλλίου

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (ΙΕ΄) (δ. 27')

Λήψη

41

18-05-97

Κυριακή τοῦ Παραλύτου

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (ΙΣΤ΄) (δ. 27')

Λήψη

42

25-05-97

Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (ΙΖ΄) (δ. 24')

Λήψη

43

19-04-98

Κυριακή τοῦ Πάσχα ἑσπέρας

Ἁγιογραφικές μαρτυρίες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπό τίς πράξεις (Α΄) (δ. 27')

Λήψη

44

20-04-98

Δευτέρα Διακαινησίμου εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν

Ἁγιογραφικές μαρτυρίες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπό τίς πράξεις (Β΄) (δ. 27')

Λήψη

45

21-04-98

Τρίτη Διακαινησίμου εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν

Ἁγιογραφικές μαρτυρίες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπό τίς πράξεις (Γ΄) (δ. 25')

Λήψη

46

23-04-98

Πέμπτη Διακαινησίμου εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν

Ἁγιογραφικές μαρτυρίες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπό τίς πράξεις (Δ΄) (δ. 25')

Λήψη

47

24-04-98

Παρασκευή Διακαινησίμου

Ἁγιογραφικές μαρτυρίες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπό τίς πράξεις (Ε΄) (δ. 27')

Λήψη

48

25-04-98

Σάββατον Διακαινησίμου

Ἁγιογραφικές μαρτυρίες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπό τίς πράξεις (ΣΤ΄) (δ. 26')

Λήψη

49

11-04-99

Κυριακή τοῦ Πάσχα ἑσπέρας
(Πράξ. 1,21 - 2,32)

Ἁγιογραφικές μαρτυρίες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπό τίς πράξεις (Ζ΄) (δ. 27')

Λήψη

50

12-04-99

Δευτέρα Διακαινησίμου
(Πράξ. 4,1 10 32-33)

Ἁγιογραφικές μαρτυρίες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπό τίς πράξεις (Η΄) (δ. 25')

Λήψη

51

13-04-99

Τρίτη Διακαινησίμου
(Πράξ. 17,18 31 32)

Ἁγιογραφικές μαρτυρίες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπό τίς πράξεις (Θ΄) (δ. 26')

Λήψη

52

16-04-99

Παρασκευή Διακαινησίμου εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν
(Πράξ. 25,19 & 26,8-19-29)

Ἁγιογραφικές μαρτυρίες τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπό τίς πράξεις (Ι΄) (δ. 25')

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ