Ἀρνίον Ἑστηκὸς ὡς Ἐσφαγμένον

arnion.gr

Ὁ Γάμος

 

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

ὁμιλία 1η (δ. 50')

Λήψη

ὁμιλία 2η (δ. 51')

Λήψη

ὁμιλία 3η (δ. 56')

Λήψη

ὁμιλία 4η (δ. 58')

Λήψη

ὁμιλία 5η (δ. 57')

Λήψη

ὁμιλία 6η (δ. 53')

Λήψη

ὁμιλία 7η (δ. 57')

Λήψη

ὁμιλία 8η (δ. 57')

Λήψη

ὁμιλία 9η (δ. 40')

Λήψη

ὁμιλία 10η (δ. 57')

Λήψη

 

Λόγος Θεοῦ

 

 

π. Ἰγνάτιος Μαδενλίδης