Ἀρνίον Ἑστηκὸς ὡς Ἐσφαγμένον

arnion.gr

Ἡ Θεία Λειτουργία

 

27 Ὁμιλίες εἰς τὴν Θεία Λειτουργία

 

pdf

A/A

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΛΗΨΗ

1

60'

Λήψη

2

56'

Λήψη

3

57'

Λήψη

4

65'

Λήψη

5

72'

Λήψη

6

61'

Λήψη

7

64'

Λήψη

8

54'

Λήψη

9

61'

Λήψη

10

58'

Λήψη

11

54'

Λήψη

12

48'

Λήψη

13

73'

Λήψη

14

61'

Λήψη

15

53'

Λήψη

16

62'

Λήψη

17

65'

Λήψη

18

65'

Λήψη

19

65'

Λήψη

20

53'

Λήψη

21

60'

Λήψη

22

71'

Λήψη

23

59'

Λήψη

24

59'

Λήψη

25

57'

Λήψη

26

60'

Λήψη

27

27'

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ

Ἀρνίον Ἑστηκὸς...

Select language...
English  Greek  Spanish

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος